Ekstra fokus på de vilde og sårbare piger

SSP København har et netværk for medarbejdere, der har pigeproblematikker som en del af deres arbejde.

Piger fylder mere og mere i det kriminalpræventive arbejde. Tilgangen til de “vilde” og sårbare piger er en anden end til drengene, og der kan være brug for at trække på andre fagpersoners erfaringer og viden. Derfor har SSP København lavet et netværk på tværs af byen for de medarbejdere, der har pigeproblematikker som en del af deres arbejde.

Pigenetværket blev startet tidligere på året, hvor Gyda Heding fra Pigegruppen og Christina Elle fra Etnisk konsulentteam gav et indblik i deres arbejde med piger. I oktober mødtes pigenetværket igen til en temaformiddag. Ud over at udveksle erfaringer og udvide netværket gjorde psykolog Inge Loua fra Minoritetskonsulenterne deltagerne klogere på om det dobbeltliv og krydspres, som nogle piger med etnisk minoritetsbaggrund lever i, og hvilke konsekvenser det har.
 

Ole Lauridsen, SSP konsulent på Nørrebro og Bispebjerg, er tovholder for pigenetværket, ”Jeg oplever stor opbakning til, at der nu kommer ekstra fokus på pigerne, som let bliver glemt i arbejdet med de mere synlige drenge. I netværket får de en faglig opkvalificering, som kan bruges til en bedre forståelse for de mangeartede udfordringer, de sårbare piger står over for.”

Hold øje med indbakken og invitationen til næste temamøde, hvis du er interesseret i at deltage i pigenetværket.