Bestyrelse

SSP bestyrelsen udgør det strategiske niveau og har det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i København

Bestyrelsen udarbejder løbende strategi for SSP København med fokusområder for det daglige SSP arbejde i bydelene. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med sekretariatschefen de overordnede administrative og økonomiske rammer for SSP-samarbejdet. SSP Bestyrelsen består af direktører fra de deltagende forvaltninger og Københavns Politi. Kriminalforsorgen deltager i bestyrelsesmøder ad hoc.