Bestyrelse

SSP bestyrelsen udgør det strategiske niveau og har det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i København

Bestyrelsen udarbejder løbende strategi for SSP København med fokusområder for det daglige SSP arbejde i bydelene. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med sekretariatschefen de overordnede administrative og økonomiske rammer for SSP-samarbejdet.

SSP Bestyrelsen består af: 
Anne Tønnes, politidirektør Københavns Politi
Tobias Børner Stax, adm. direktør Børne- og Ungdomsforvaltningen
Thomas Jakobsen, direktør Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Mikkel Boje, direktør Socialforvaltningen 
Rikke Freil Laulund, stabschef Københavns Politi 
Sven Bjerre, borgercenterchef Socialforvaltningen
Camilla Niebuhr, direktør Børne- og Ungdomsforvaltningen
Jeppe Bøgh Andersen, direktør Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen