4. december 2018

Amager unge er digitale ambassadører

Børn skal undervise andre børn i digital dannelse.
Billede
Amager unge

Et hold 7. klasses elever fra 4 skoler på Amager er netop blevet uddannet som digitale ambassadører. Nu ved de en masse om digital mobning og ulovlig billeddeling og er blevet klædt på til at undervise 3. og 4. klasses elever i, hvordan de gebærder sig på nettet. Samtidig har lærere og kontaktpersoner fra Socialforvaltningen deltaget i en temadag om betydningen af digitale fællesskaber i unges liv, og fået styrket deres kompetencer i forhold til at gå i dialog med unge om deres adfærd på nettet. Undervisningen har Børns Vilkår stået for.

Annette Bülow, SSP konsulent på Amager fortæller, at skoler og klubber oplever, at børn og unge kommer ud i situationer på de sociale medier, som de ikke kan overskue. ”Vi kan godt stå som voksne og formidle, hvorfor det ikke er så smart at true hinanden på nettet, og at de unge skal tale pænt til hinanden i det virtuelle rum. Men de unge er altid et skridt foran de voksne. Derfor har alle fire SSP lokaludvalg på Amager valgt at uddanne et hold 7. klasses elever, som skal undervise yngre elever om adfærd på nettet.”

De nye ambassadører kommer fra forskellige skoler og for at ryste dem sammen, var de på en teambuilding-tur i Uggeløse Skov. Turen sluttede af med, at alle fik et diplom. Ambassadørerne skal i december ud i de mindre klasser og undervise eleverne i digital dannelse.