Sekretariat

Sekretariatet har den daglige rådgivende, koordinerende og metodeudviklende funktion i forhold til SSP organisationen i København.

Sekretariatet støtter SSP ledergrupperne og lokaludvalgene i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand og deltager i de lokale SSP-møder. SSP sekretariatet har den løbende kontakt til pressen.

Personale 

Sekretariatschef Tommy Laursen
tommy.laursen@sof.kk.dk
Tlf 33 66 15 74

Sekretær Nina Petersen
ninab.petersen@sof.kk.dk
Tlf 33 66 15 80

Kommunikationsmedarbejder Lise Kragh Hansen 
lisek.hansen@sof.kk.dk
Tlf 33 66 15 73

Ole Lauridsen 
(SSP konsulent Østerbro, Nørrebro og Bispebjerg)
ole.lauridsen@sof.kk.dk
Tlf 33 66 15 77

Annette T. Bülow
(SSP konsulent Christianshavn og Amager)
annette.bulow@sof.kk.dk tlf 33 66 15 76

Michael Novak Langholm-Pedersen
(SSP konsulent Vesterbro, Vanløse, Sydhavnen, Indre By og Valby)
QG72@sof.kk.dk tlf 33 66 15 78

Lennart Holst
(SSP konsulent Tingbjerg-Brønshøj/Husum og SSP+ konsulent)
lennart.holst@sof.kk.dk tlf 33 66 15 75 

Anne Nybo
Projektmedarbejder/AC-konsulent
anne.nybo@sof.kk.dk tlf 33 66 15 72